Inne języki dostępne poprzez:
Menu

Everybody in the world should have access to safe food. Due to the focus on straight-forward standards withing the feed production chain, GMP+ International facilitates the opportunity to access safe food. Over 20,000 businesses are experiencing the advantages of GMP+ certification. 

Read more

GMP+ International starts Registered Laboratories program

Reliable laboratory analyses are crucial for a strong and trustworthy feed safety chain.

Notatka krajowa GMP+ Europa Centralna i Wschodnia traci ważność w 2019 roku.

Opcja gatekeeper’a dla pozyskiwania materiałów paszowych przez producentów premiksów i mieszanek paszowych w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i Ukrainie wygaśnie w końcu grudnia 2019.

Patrząc wstecz na 25 lat GMP+

“Od kontroli do odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw”

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje